FAQ


1. W jakim formacie najlepiej dostarczyć pliki do druku flag?

 • .TIF

  Pliki w formacie 1:1. Praca musi być przygotowana w kolorach CMYK w trybie 8-bitów / kanał. Projekty przygotowane w formacie TIFF nie mogą zawierać dodatkowych warstw, kanałów alfa czy kolorów spotowych. Przed wysłaniem projektu należy upewnić się, że nie ma on takich elementów i usunąć je jeśli występują. Plik musi być spłaszczony, zapisany z kompresja LZW, w odpowiedniej dla danego wydruku rozdzielczości.
 • .JPG

  To skompresowany format .TIF. Dzięki kompresji pliki zabierają mniej miejsca. Pliki w formacie 1:1. Praca musi być przygotowana w kolorach CMYK.
 • .CDR

  Plik z wektorowego programu CorelDraw do wersji X6 Przesyłany plik musi być zamknięty, a teksty zamienione na krzywe. Jeżeli w pliku będzie umieszczona mapa bitowa stworzona wcześniej w innym programie (np. photoshopie) należy nadać jej wcześniej odpowiednie rozmiary i rozdzielczość. Pliki w formacie 1:1. Praca musi być przygotowana w kolorach CMYK.
  UWAGA. Używanie efektów specjalnych w programie CorelDraw może powodować błędy w druku. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za projekty przesłane w plikach CDR oraz PDF generowanych z programu Corel Draw. Aby uniknąć błędów, należy zamieniać wszystkie efekty specjalne (przejścia tonalne, soczewki, przeźroczystości, przejścia tonalne, cienie, tekstury) na mapy bitowe.
 • .EPS

  Wszystkie teksty muszą być zamienione na krzywe, a mapy bitowe stworzone wcześniej w innym programie (np. photoshopie) muszą mieć odpowiednie rozmiary i rozdzielczość. Pliki w formacie 1:1. Praca musi być przygotowana w kolorach CMYK.
 • .AI

  Adobe Illustrator do wersji CS5 (v.15) Wszystkie teksty muszą być zamienione na krzywe, a tryb kolorów ustawiony na CMYK. Jeżeli w pliku będą osadzone grafiki/mapy bitowe powinny być przygotowane w kolorystyce CMYK w rozdzielczości odpowiedniej dla zamawianego produktu i nie mogą być linkowane. Plik należy przygotować 1:1 lub w skali 1:10 ( w opisie pliku proszę umieścić informację ze skalą)
 • .PDF

  - wszystkie czcionki muszą być zamienione na krzywe - mapy bitowe zawarte w projekcie należy zapisać jako: TIF, skala 1:1, kolory CMYK, 8-bit na kolor - praca musi być przygotowana w trybie kolorów CMYK - każdy projekt powinien być zapisany jako osobny plik - prosimy, żeby nie wysyłać wielostronicowych projektów - aby uniknąć błędów, należy zamieniać wszystkie efekty specjalne (przejścia tonalne, soczewki, przeźroczystości, przejścia tonalne, cienie, tekstury) na mapy bitowe.

2. Jaką mam pewność, że kolory zamawianej flagi będą takie same, jakie widzę u siebie na monitorze?

Niestety kolory widoczne na monitorze Klienta, mogą się różnić od rzeczywistych, nadanych w projekcie. Ten sam obraz na każdym monitorze będzie wyświetlony w innej kolorystyce, aby więc uniknąć nieścisłości, zalecamy jak najlepsze skalibrowanie monitora. W wypadku, gdy dużą rolę odgrywa kwestia dokładnego odwzorowania kolorów (np. logo) zalecamy wykonanie przed drukiem odpłatnego proofa z dopasowaniem kolorystycznym. Proof jest wykonywany na podstawie dostarczonych przez Klienta materiałów, lub podanego numerycznego koloru Pantone (projekty akceptujemy według wzornika PANTONE SOLID COATED. Głęboką czerń uzyskamy dzięki następującej kombinacji: C : 30% M:30% Y: 30% K: 100%).

3. Czy na flagi przysługuje gwarancja?

Gwarancja jest udzielana przez Producenta na 6 miesięcy od daty odbioru towaru od Klienta. Muszą jednak zostać spełnione poniższe WARUNKI GWARANCJI:
 • a) Producent udziela gwarancji tylko w sytuacji, kiedy poniesione przez Klienta straty, pojawiły się w wyniku właściwej eksploatacji przedmiotu Zamówienia.
 • b) Producent udziela gwarancji na: trwałość kolorów (odporność na promieniowanie UV), zmiany w strukturze dzianiny (kurczenie, rozprężenie) powstałe w toku prawidłowej eksploatacji. UWAGA: Wymiary produktów włókienniczych (flag, hangerów, transparentów, bannerów, szarf) mogę się nieznacznie różnić od specyfikacji podanej na stronie w zakresie wymiarów - do 5% ze względu na charakterystykę obróbki dzianin i tkanin. Wyżej wspomniana różnica w wymiarach nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji i jest dopuszczalna.
 • c) Na trwałość szycia oraz elementów mocujących Producent udziela się gwarancji 6 miesięcy. Gwarancja jest ważna pod warunkiem eksponowania flagi przy wietrze o prędkości maks. 60 km/h. Przy wietrze przekraczającym 30km/h zaleca się opuszczenie flagi do połowy masztu.
 • d) Flaga powinna swobodnie wisieć w oddaleniu od przeszkód mechanicznych takich jak np. inne maszty, drzewa, przewody elektryczne, itp.
 • e) Do czyszczenia nie wolno stosować benzyny oraz silnych rozpuszczalników, nie wskazane jest również czyszczenie na sucho. Ponadto niektóre środki czyszczące mogą mieć wpływ na kolory dlatego radzimy przed praniem całej flagi wykonać próbę na małym fragmencie.
 • f) Odpowiedzialność Producenta wyłącza wystąpienie wad, za które nie jest odpowiedzialny, w szczególności: stosowanie przez Odbiorcę dostarczanego przez Producenta przedmiotu dostawy niezgodnie z jej technicznym przeznaczeniem, wystąpienie wad powstałych podczas transportu lub przeładunku. Producent nie ponosi tez odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek nienaturalnych warunków atmosferycznych ( gradobicie, wichury).
 • g) Gwarancja Producenta nie obejmuje: uszkodzeń mechanicznych, powstałych w skutek użytkowania jakichkolwiek narzędzi, uszkodzeń wywołanych nieprawidłową eksploatacją lub nie przestrzeganiem zaleceń producenta dotyczących warunków utrzymania ,a w szczególności prania flag (pranie mechaniczne co 14-21 dni w temperaturze do 60°C).
 • h) Gwarancja nie obejmuje zmian powstałych w wyniku naturalnego zużycia produktu. UWAGA ! NA ROK UŻYTKOWANIA PRZEWIDUJE SIĘ 2 DO 3 KOMPLETÓW FLAG!
 • i) Odpowiedzialność Producenta z tytułu nienależytego wykonania jest ograniczona wyłącznie do kwoty netto wynikającej z faktury VAT wystawionej Odbiorcy za towar, który został reklamowany.
 • j) Niezastosowanie się do instrukcji zawartych w gwarancji wyklucza wszelką odpowiedzialność Producenta za szkodę.
 • k) Producent zobowiązuje się do usunięcia wady w terminie 14 dni od daty przyjęcia reklamacji. Producent automatycznie wydłuża okres świadczeń gwarancyjnych na dany wyrób o termin odpowiadający czasookresowi naprawy.
 • l) Przy składaniu reklamacji należy dostarczyć towar do siedziby Producenta oraz złożyć pisemna reklamację wraz z dokumentacją fotograficzną.
firmowe flagi Wrocław